Нашата гаранция за недопускане на ГМО

В PipingRock разбираме, че клиентите имат въпроси за съставките, влагани във витамините и добавките, които използват ежедневно. Те искат продукти, които да са надеждни. Продукти, за които знаят, че отговарят на конкретни стандарти и в които не са използвани генномодифицирани съставки. В PipingRock можете да имате доверие на етикета ни. Имаме строги протоколи, гарантиращи, че всеки един от широката ни гама продукти без ГМО отговаря точно на онова, което е обявено. 


Какво представляват генномодифицираните организми (ГМО)?

• ГМО, т.е. генномодифицираните организми, са нови организми, създадени чрез процеси, които променят генетичния състав на първоначалния организъм. Това се случва, когато гените са манипулирани съзнателно, за да придобият характеристики, които не биха възникнали нормално в природата. 

• Генномодифицираните организми използват гени от различни видове за създаването на нови организми. Това е твърде различно от естествената еволюция на видовете, която възниква, когато растенията се възпроизвеждат чрез естесвено опрашване и кръстосване на видовете.


Нашата позиция за ГМО!

В PipingRock сме отдадени на идеята за естествен, всеобхватен подход към здравето. А честно казано, генномоодифицираните организми не са естествени. Прекарахме години, претърсвайки земното кълбо, за да осигуряваме най-добрите, най-висококачествените съставки! Не можем да твърдим, че всички наши продукти са без ГМО, но не спираме да търсим доставчици, които да отговарят на строгите ни стандарти за недопускане на ГМО. Тези, които не използвайт ГМО, преминават през сериозни изпитания и пресяване, за да сме сигурни, че това, което е обявено на етикета, е истина. 


Процес на осигуряване

Гаранцията на PipingRock за недопускане на ГМО произтича от нашия ангажимент да откриваме продукти без ГМО за лоялните ни клиенти. Ще поставяме иконата за неналичие на ГМО само на продукт, който успешно е преминал през процеса ни, с който осигуряваме недопускането на ГМО. Процесът ни на осигуряване се придържа към стриктни указания и гарантира, че всеки продукт, на който е поставена икона за неналичие на ГМО, е щателно изследван, изпитан и има съответната документация.


Нашите стандарти за недопускане на източници на ГМО

В PipingRock разработихме набор от указания, за да сме сигурни, че обозначаваме точно продуктите, които не произхождат от ГМО.

• Суровините, които използваме в продуктите си, не са произведени или отгледани от растения, за които е известно, че са произведени от генномодифицирани организми.

• При производството на артикулите, които ни доставят, доставчиците ни трябва да използват съставки, които съдържат продукти без ГМО. От тях се изисква да представят съответната документация и потвърждение в уверение на това, че съставките им не съдържат ГМО.

• От доставчиците се изисква да използват несъдържащи ГМО източници на суровини, които се предлагат на пазара и като генномодифицирани разновидности, например захарно цвекло, царевица, рапица и други култури.

• Имаме установени процедури, за да гарантираме, че доставчиците ни, които обработват също суровини или готови продукти с ГМО, разделят материалите, съдържащи и несъдържащи ГМО, за да елиминират кръстосания контакт между тях. От тях се изисква не само да държат тези материали разделени през цялото време, но и да поддържат подходящи процедури за почистване.

• Доставчиците се оценяват по отношение на проследяемостта на несъдържащите ГМО материали и производствените мерки като част от рутинната ни процедура за преглед на съставките без ГМО. Части от одитния протокол включват преглед на поддържащата документация, посещения на обекти и тестване на полимеразната верижна реакция (PCR) за потвърждение.

• Някои от продуктите ни и помощните обработващи средства са извлечени от животински съставки. За съжаление е трудно да се провери дали фуражът, консумиран от животните, не съдържа ГМО. Работим за намиране на алтернативи, за да Ви осигурим повече опции, изключващи ГМО.

• Продуктите, обявени като органични или произведени с органични съставки, не са генетично модифицирани. Органичните ни продукти са сертифицирани в съответствие с Националната органична програма на Департамента по земеделие на САЩ (USDА), която не допуска наличие на ГМО.